Brixo

Detaljer

Kreditgivare Brixo
Webbplats kanppen ovan
Vem får låna 18 år fyllda, Svenskt personnummer
Kundtjänst telefonnummer 08-500 850 47
Kundtjänst mail Öppettider: Måndag – fredag 09:00-17:00. Kundtjänst 09:00-12:00 vardagar. info@brixo.se
Ränta Månadsränta 2,5 - 3,3%
Löptid 12 – 48 månader
Lånebelopp 5000 - 30 000 kr
Kväll/Helgutbetalning Nej
Betalningsanmärkning Godtas
UC Ja
Kväll/helgutbetalning Yes
Bra att veta Månadsränta 2,5 - 3,3%
Kontotyper Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea, DanskeBank
Betalningsanmärkning godtas No
Total poäng 77/100

Brixo är en högkostandskredit.

Brixo erbjuder lån från 5 000 kronor upp till 30 000 kronor med löptider från 12 till 36 månader. Lånet återbetalas med ett fast belopp varje månad. Brixos lån är enkla och standardiserade med tydlig prisinformation där kunden vid ansökningstillfället ser alla kostnader och återbetalningsbelopp. Ansökningar görs genom bolagets hemsida med identifiering med Bank-ID och utbetalning av beviljade lån sker inom 24 timmar från ansökan på vardagar.

Vad innebär det att låna pengar av Brixo?

 • Lån mellan 5 000 och 30 000 kronor
 • Återbetalningstid mellan 12 och 36 månader
 • Utbetalning samma dag som lånet beviljas
 • Enkel ansökan med BankID
 • Ansökan kan ske när som helst under dygnet
 • Gratis ansökan och inga dolda avgifter
 • Inga krav på borgen eller annan säkerhet
 • Kreditupplysningar hämtas från UC

Grundkrav

Grundkraven för att kunna bli beviljad lån hos Brixo är följande:

 • Minst 18 år gammal
 • Inkomst om minst 150 000 kronor per år
 • Svensk personnummer och folkbokförd i Sverige
 • Inget aktuellt skuldsaldo hos Kronofogden (betalningsanmärkningar får dock förekomma)

Ansökan och utbetalning hos Brixo

Hemsidan är öppen för ansökningar dygnet runt alla dagar i veckan. Inkomna ansökningar behandlas så snart som möjligt och slutligt besked ges inom 24 timmar från ansökningstillfället. Utbetalning sker direkt efter att ansökan beviljats.

Kreditbedömning hos Brixo

Tidigare betalningsanmärkningar behöver inte vara något hinder för att få lån hos Brixo eftersom vi fokuserar mer på framtida betalningsförmåga än historik. Brixo gör alltid en kreditbedömning som baseras på kundens uppgifter och en kreditupplysning från UC och det är återbetalningsförmågan som avgör om vi kommer kunna bevilja ett lån. Vi lånar bara ut pengar till kunder som bedöms kunna betala tillbaka.

Tillstånd och tillsyn hos Brixo

Brixo har Finansinspektionens tillstånd att bedriva sin verksamhet enligt lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och står under Finansinspektionens och Konsumentverkets tillsyn. Brixo har hög soliditet och svenska ägare och gör alltid ansvarsfulla kreditprövningar och följer god kreditgivningssed.

Frågor & Svar

Kostar det något att ansöka om lån hos er?

Nej, det är alltid kostnadsfritt att ansöka om lån hos Brixo.

Hur fungerar e-legitimation såsom BankID och hur skaffar jag det?

E-legitimation såsom BankID kan du som är kund i en Internetbank ladda ner till din dator eller mobiltelefon. När du använder e-legitimation i samband med att du ansöker hos oss sker identitetskontrollen elektroniskt.

Hur mycket kan jag låna och hur snabbt måste jag betala tillbaka?

Brixo erbjuder lån mellan 5 000 och 30 000 kronor och återbetalningstider mellan 12 och 36 månader. Hur mycket du kan låna och på vilken tid påverkas av din återbetalningsförmåga, vilken bedöms genom vår kreditprövningsprocess.

Kan jag utöka mitt lån?

Ja, du kan utöka ditt smslån förutsatt godkänd kreditprövning där hänsyn tas till redan befintlig kredit. Du ansöker om det nya totalbeloppet och beviljas ansökan återbetalas redan befintlig kredit med det nya lånet och mellanskillnaden betalas ut.

För närvarande måste det ha gått minst fyra månader från att det senaste lånet beviljades innan vi prövar ytterligare en ansökan om utökning av befintligt lån.

När betalas lånet ut?

Så snart lånet är beviljat kan pengarna betalas ut. Normalt sker utbetalning samma dag om ansökan beviljas senast kl 12:00.

Hur och när ska lånet betalas tillbaka?

Lånet betalas tillbaka med ett fast belopp per månad under lånets löptid som framgår i din ansökan och i den bekräftelse du får när krediten beviljats. Detta belopp samt när det ska betalas  framgår också av den faktura du får varje månad. Inga andra kostnader tillkommer så länge lånet betalas tillbaka i tid. Det är alltid möjligt att betala tillbaka ett lån i förtid och du betalar då bara ränta för den tid du faktiskt har haft lånet. Fakturan skickas elektroniskt till din e-postadress.

Kan jag ångra mig och betala tillbaka mitt lån tidigare än planerat?

Ja, kontakta kundtjänst på info@brixo.se och uppge vilken dag du vill betala tillbaka så räknar vi ut räntan fram till dess och vad du ska betala tillbaka. Om du ångrar dig under ångerfristen som är 14 dagar från att kreditavtalet ingåtts utgår endast ränta för de dagar du haft lånet. Det går också att förtidslösa hela lånet närsomhelst efter ångerfristen utan extra avgifter.

Jag blir sen med min betalning, vad händer?

Om betalning inte sker i tid i tid så att pengarna finns på Brixos konto på förfallodagen utgår en förseningsavgift om 195 kronor.  Om vi tvingas skicka en påminnelse utgår en påminnelseavgift om 60 kr. Dröjsmålsränta utgår med 36 % fram tills betalningen är Brixo tillhanda. Påminnelser skickas till din folkbokföringsadress.

Kan jag betala tillbaka hela lånet i förtid?

Ja, kontakta kundtjänst på info@brixo.se så meddelar vi belopp som ska betalas om du vill förtidslösa ditt snabblån.

Hur går kreditbedömningen till och vad avgör om jag får lån?

Vi gör alltid en kreditbedömning som baseras på dina lämnade uppgifter samt information från Kronofogden och en kreditupplysning som inhämtas från UC. Det är bedömningen av din framtida återbetalningsförmåga som avgör om ett lån kan beviljas. Denna bedömning kompletteras med en riskbedömning och allt jämförs med de bedömningskriterier som vid var tidpunkt gäller inom Brixo. Denna process är mycket snabbt och är till stor del automatiskt. Vissa kontroller sker även manuellt.

Återbetalningsförmågan bedöms utifrån din inkomst efter avdrag för skatt och de fasta utgifter du har varje månad för boende, levnadsomkostnader samt eventuella andra lån och försörjnings­ansvar för t.ex. barn. Vi analyserar din ekonomi och ett flertal andra faktorer såsom anställningsförhållande, andra lån, låneansökningar och eventuella registreringar hos Kronfogden under de senaste åren. Bedömningen av återbetalnings­förmåga kompletteras därmed med en riskbedömning. Tidigare betalnings­anmärk­ningar behöver inte vara något hinder för att beviljas lån men om det finns allvarliga betalningsproblem är det förstås negativt. Har du aktuella ärenden hos Kronofogden går det inte att låna av Brixo. Du kommer få en kopia på den kreditupplysnings som inhämtats från UC.

Medsökande eller borgensman?

Brixo arbetar för närvarande endast med krediter till en person och erbjuder heller inte möjlighet att inhämta borgensåtagande från en annan person.

Jag uppfyller villkoren men får ändå avslag på min ansökan, varför?

Vi kontrollerar uppgifter du lämnar i din ansökan och gör en bedömning av återbetalningsförmåga samt ett antal kontroller bland annat jämförelse med vad som finns registrerat hos kreditupplysningsföretag. För mer detaljer se frågan ovan om hur kreditbedömningen går till. Anser du exempelvis att uppgifterna i kreditupplysningen är felaktiga, kontakta kreditupplysningsföretaget så kan de rättas till.

Varför är räntan högre än för t.ex. ett bostadslån?

Det finns flera skäl till varför räntan på privatlån utan säkerhet är högre än t.ex. för ett villalån. Räntesatsen och även den effektiva räntan blir högre eftersom:

 • Lånen lämnas utan krav på borgen, pant i fastighet eller bostadsrätt eller liknande säkerhet
 • Även kunder med betalningsanmärkningar kan låna
 • Lånen är mindre och på kortare tid vilket innebär att kostnader för administration och risktillägg får stort genomslag vid beräkning av effektiv ränta

Erbjuder Brixo företagslån?

Nej

Erbjuder Brixo kontokredit?

Nej

Priser hos brixo

Räntan beror på lånebeloppet och är fast under hela lånets löptid.

 • Lån 26 000 – 30 000 kr 29,95 % i nominell årsränta
 • Lån 5 000 – 25 000 kr 39,48 % i nominell årsränta

Uppläggningsavgift: 495 kronor. Aviavgift: 45 kronor per månad

Inga ytterligare kostnader tillkommer så länge lånet återbetalas enligt plan.

Representativt exempel

Representativt exempel är ett lån på 15 000 kronor som återbetalas under 36 månader. Uppläggningsavgift är 495 kronor och aviavgifter är 36 x 45 = 1 620 kronor. Nominell årsränta är 39,48 % och den effektiva årsräntan blir 58,8 %. Månadskostnaden kommer att vara 786 kronor och du kommer totalt att ha betalat 28 296 kronor (786 kronor x 36 månader) när lånet är återbetalat. Detta innebär en kostnad för krediten som uppgår till 13 296 kronor.

Om Brixo AB

Brixo är ett svenskt fintechbolag som utmanar det traditionella banksystemet genom att erbjuda internetbaserade krediter till privatpersoner. Bolaget grundades 2014 och är ett konsumentkreditinstitut som står under Finansinspektionens tillsyn. Brixos vision är att med innovativa kreditprodukter och moderna metoder tillgängliggöra krediter för en bredare allmänhet. Bolaget strävar efter att förenkla och förbättra marknaden för finansieringstjänster genom att ständigt utveckla vår egna anpassningsbara tekniska plattform.

Brixo AB erbjuder utöver Brixo-lånet även kontokrediter på upp till 30 000 kronor under varumärkena Flexkontot och Merax. Hos Flexkontot och Merax väljer låntagaren själv hur snabbt krediten återbetalas och kan begära ytterligare uttag av outnyttjat kreditutrymme upp till kreditgränsen när behovet finns.

Brixo är en högkostnadskredit. En högkostnadskredit är förenad med ekonomiska risker om den inte betalas tillbaka i tid. För stöd i budget- och skuldfrågor kan du vända dig till din kommuns budget- och skuldrådgivning.

Ansök
Copyright © 2020 Bra Lån
Bra Lån