Corpia

Detaljer

Kreditgivare Corpia
Webbplats Svenska bolag
Vem får låna Endast AB, minst 1 årsbokslut registrerat
Vem får låna Knappen ovan
Kundtjänst telefonnummer 010-750 05 90
Kundtjänst mail kundtjanst@corpia.se
Ränta Indikativ ränta ligger på 8-12 %, inkluderar en uppläggningsavgift på 2 %
Löptid Lånen löper på 1 mån upp till 36 månader
Lånebelopp 100.000 SEK upp till 3 MSEK
UC ja
Kväll/helgutbetalning No
Bra att veta Företagslån
Kontotyper Alla Banker
Betalningsanmärkning godtas No
Total poäng 54/100

Hos Corpia kan företag låna mellan 100.000 SEK upp till 3 MSEK. Lånen löper på 1 mån upp till 36 månader. Indikativ ränta ligger på 8-12 %, inkluderar en uppläggningsavgift på 2 %. Du kan ansöka via Bankid och få support genom hela processen av kunniga rådgivare.

Frågor och svar om Corpias företagslån

Corpia erbjuder företagslån

Hur ansöker jag om lån hos Corpia?

Du börjar med att verifiera din identitet via BankID. Därefter fyller du i dina kontaktuppgifter och anger vilket bolag som ansöker om lånet. Ange önskat belopp, löptid och svara på några frågor angående ditt bolag och de personer kopplade till bolaget. Till sist granskar du din ansökan och skickar in. Vi återkommer inom 1-2 arbetsdagar.

Vill du ha hjälp kan du alltid kontakta kundtjänst på 010-750 05 90 eller kundtjanst@corpia.se

Vad gör Corpia?

Vi vet att det har blivit svårare att få finansiering hos de större bankerna, trots en väl fungerande verksamhet. Små och medelstora bolag är en viktig byggsten i den svenska ekonomin och därför vill vi på Corpia underlätta för de som vill få sin verksamhet att växa men hittills inte har haft möjlighet till det.

Vi erbjuder företagslån till små och medelstora svenska bolag som vill få sin verksamhet att växa och nå sin fulla potential. Vi hanterar all administration och gör alltid en individuell kreditanalys på de bolag som ansöker om lån.

Vilka företag får låna hos Corpia?

Corpia lånar endast ut till svenska aktiebolag.

Vad kan jag låna pengar till?

Anledningarna till varför ett bolag kan behöva låna pengar är många och inget är mer rätt eller fel. Några vanliga syften med ett företagslån kan vara:

  • Investeringar
  • Förvärv
  • Tillväxt
  • Varulager
  • Renovering
  • Likviditetsbrist
  • Refinansiering

Hur bedöms mitt bolags kreditvärdighet?

Corpia gör alltid en individuell kreditanalys av ditt bolag där flera parametrar spelar in, bland annat använder vi oss av Creditsafes kreditrating. För att veta mer om hur Creditsafes ratingmodell fungerar kan ni läsa hos Creditsafe: www.creditsafe.com.

Vi hämtar även in ytterligare information, så som kontoutdrag och/eller uppdaterad resultat- och balansräkning.

Vilka uppgifter hämtar ni om mig och mitt bolag under ansökningsprocessen?

Under ansökningsprocessen hämtar Corpia in en rad olika uppgifter om bolaget och tillhörande personer, det gör vi dels för att vi enligt svensk penningtvättslag ska ha god kundkännedom och dels för att kunna göra en individuell kreditbedömning.

Vi hämtar in bolagets finansiella information, såsom bokslut och kreditscore, bolagets adress. Utöver detta kollar vi även av om de personer som är kopplade till bolaget är PEP, om de är bosatta i Sverige och/eller om de finns med på någon sanktionslista, deras bolagsengagemang och tidigare konkurser eller bedrägerimål.

Corpia kan komma att ställa kompletterande frågor eller be om ytterligare material. Exempel på vad vi brukar hämta in under ansökningsprocessen är uppdaterad resultat- och balansräkning och/eller kontoutdrag.

Vilka säkerheter behöver Corpia för att godkänna en låneansökan?

För att låna hos Corpia krävs alltid att du har någon form av säkerhet. Några exempel på säkerheter är fastighets- och/eller företagsinteckning och borgen. Corpia utgår alltid efter ditt bolags förutsättningar och kan därför komma att föreslå eller godta andra typer av säkerheter. För att läsa mer om de olika typerna av säkerheter gå till vårt avsnitt om säkerheter.

Varför ställer ni frågor om mig och mitt bolag?

För att skydda både dig och oss från att utnyttjas i penningtvättsyfte är Corpia, enligt svenska penningtvättslag, skyldiga att ha dokumenterad kännedom om dig som kund. Detta innebär att du, när du registrerar dig hos oss, måste svara på ett antal frågor om dig och ditt kapital samt huruvida du eller någon annan i bolaget är en person i politiskt utsatt ställning. Att vi ställer frågorna innebär inte att vi misstänker att någon gör något oärligt. Vi ställer samma frågor till alla kunder och vi kommer inte att använda informationen i något annat syfte än inom ramen för penningtvättslagen.

Corpia gör alltid en individuell kreditbedömning och kan komma att ställa kompletterande frågor eller be om ytterligare material för att kunna ta ställning till just ditt bolags återbetalningsförmåga. Exempel på vad vi kan komma att hämta in under ansökningsprocessen är uppdaterad resultat- och balansräkning och/eller kontoutdrag.

Hur regleras Corpia?

Corpia Group AB är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen. Corpia Group AB är skyldig att efterleva kraven i bl.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”Penningtvättslagen”) och därtill hörande rättsliga förpliktelser.

Vad är säkerheter?

Enkelt förklarat är en säkerhet, i banksammanhang, något av värde som långivaren kan ta i beslag från låntagaren om denne inte betalar tillbaka ett lån enligt avtalade villkor. Vid företagslån hos Corpia är de vanligast förekommande säkerheterna Proprieborgen, Företagsinteckning och Fastighetsinteckning.

Företagsinteckning

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att företagare ska kunna använda sin rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som kreditsäkerhet. Tanken är att företagarens rörelseegendom ska kunna användas som kreditsäkerhet utan att han eller hon för den skull behöver avstå från att förfoga över den. En företagare kan även använda patent, maskiner och andra tillgångar till att ansöka om en företagsinteckning. En företagsinteckning är inte knuten till en viss bestämd egendom vid en viss tidpunkt, utan egendomen kan skifta med tiden.

Fastighetsinteckning

En fastighetsinteckning kan ges av ett företag till en långivare och betyder att långivaren då har rätt att få pengar om företaget skulle försättas i konkurs och fastigheten måste säljas. Inteckningen ger långivaren en viss rätt att få pengar ur konkursboet före andra fordringsägare som inte har fått någon inteckning.

Proprieborgen

Den som tecknar borgen, det vill säga går i borgen för någon annan, kallas för borgensman. De två vanligaste typerna är antingen att t.ex. moderbolaget går i borgen eller att en eller flera privatpersoner gör det, förslagsvis en av majoritetsägarna. Borgensmannen förbinder sig att betala räntor, amorteringar och eventuella övriga kostnader på krediten om inte kredittagaren själv betalar. Vid proprieborgen kan kreditgivaren kräva antingen borgensmannen eller kredittagaren, så snart någon betalning uteblivit. Borgensmannen har alltså gått i borgen, ”såsom för egen skuld”.

Om Corpia

Corpia grundades år 2012 och har sedan dess förmedlat över 1 miljard kronor till landets småföretagare. Vi som grundande Corpia har en lång erfarenhet av den tröghet som finns när en småföretagare ska få ett lån beviljat, vad det kan ställa till med och hur det försvårar för småföretagare. Med tanke på hur mycket positivt småföretagen bidrar med till den samlade samhällsekonomin, så kändes det nödvändigt att ta fram ett företagslån med schysst ränta och bra villkor. Det är vårt sätt att ge tillbaka.

Små företag ska behandlas med respekt

Vi erbjuder företagslån till hela landet och är så flexibla som just din bransch kräver. Genom att finnas digitalt kan vi vara mer tillgängliga och ge bra villkor. Vi vet att tajmingen för en investering kan vara avgörande och erbjuder därför en effektiv process vart du än befinner dig. Mindre företag faller ofta mellan stolarna, men inte hos oss. För oss är du som företagare viktig och därför kräver vi inte full personlig borgen, utan lägger mer arbete på att göra en ordentlig analys av bolaget.

Vi vill ge tillbaka till alla småföretagare. Ni driver inte bara ett bolag, med all den kraft det innebär, utan även samhället i stort. Ni formar inte bara er egen vardag, utan också 80 % av Sveriges alla jobb. Jobbet är en stor del av människors liv och därför tycker vi att småföretagares engagemang måste premieras. Det gör vi genom att finnas där, med ett schysst företagslån, när du behöver finansiering eller vill investera för att kunna växa. Du gör skillnad där du bor och verkar, det är mäktigt.

Vi ger dig rätt förutsättningar att utveckla ditt bolag. Välkommen till Corpia.

Ansök
Copyright © 2020 Bra Lån
Bra Lån